Contact Us

Contact Us

About me


อัศวเดช แก้วกระจาย เป็นนักโลหิตวิทยาอายุ 33 ปีที่โรงพยาบาลปทุมราชวงศาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เลือดและโรค เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกรุงเทพฯ อัศวเดช ประกาศว่าจะมีนิ้วหัวแม่มือสีเขียวและใช้เวลาทำสวนกลางแจ้งในขณะที่จัดการมากกว่า 100 พืชภายในบ้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเขา

Sukhumvit Soi 21, 33 floor, Bangkok, Thailand

 

หากคุณต้องการติดต่อฉัน – ใช้แบบฟอร์มการติดต่อฉันจะพยายามตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากส่ง